• Hvornår skal man starte udbetaling af de forskellige pensioner?
  • Hvordan bliver man beskattet af udbetalingerne?
  • Hvordan spiller friværdi og anden opsparing ind i regnestykket?

Det kan være spørgsmål, man måske har svært ved at overskue alene. Specielt når det ikke er det, man laver til hverdag.

Mange pensionsselskaber tilbyder i dag en ”seniorplanlægning” uden beregning, og det er efter min mening et rigtig godt tilbud at tage imod. Ser jeg på de seneste seniorrådgivninger, jeg bare selv har holdt, har der været mellem 50.000 kr. og 150.000 kr. at hente for kunderne, blot ved at sammensætte forløbet rigtigt.

De 5 væsentligste parametre, der spiller ind her, er:

  1. Størrelsen af dine pensioner
  2. Hvilke typer pensioner du har
  3. Om du har friværdi eller anden formue, der skal sættes i spil
  4. Hvilke muligheder du har, når det gælder udbetalingen af din pension – f.eks. udskydelse
  5. Samspillet mellem din firmapension og offentlige ydelser som fx folkepension og efterløn.

Det er selvfølgelig et større regnestykke, og er man gift/samlevende, bør man kigge på begges pensions- og formueforhold under ét. En rådgiver kan godt komme med nogle isolerede anbefalinger ud fra et økonomisk perspektiv, men de bør stemme overens med de forventninger og drømme man har for tilværelsen, og dem er man forhåbentlig fælles om.

Få rådgivningen tidligt

Mange selskaber anbefaler / tilbyder allerede ”seniorrådgivning” fra det 55 år. Og det kan faktisk være fornuftigt at starte allerede der, fordi der stadig er tid til at justere på, hvordan du ønsker din pensionsopsparing skal vokse helt frem til pensionen. Det kan f.eks. være, at du skal tilpasse risikoen på dine investeringer, at du skal have skruet ned for dine forsikringsdækninger eller noget helt tredje. Alt sammen noget der kan gøre, at du kommer tættere på dine drømme – og det er jo det det handler om.