Prøv at lægge dine egne tal i beregneren

Medierne flyder over med afkastopgørelser, hvor pensionsselskaberne sammenlignes på kryds og tværs. Og der er stor forskel på, hvilket selskab der leverer det bedste afkast, afhængigt af hvilken risiko og hvilken periode man ser på.

Normalt, når jeg rådgiver folk om investering, tager vi først udgangspunkt i hvilken investeringsform, der passer bedst. Ønsker man selv at påvirke investeringen, eller ønsker man at andre skal varetage denne del. Dernæst ser vi på, hvordan forvaltningen skal ske – skal man have en aktiv forvaltning eller en passiv… Med andre ord: 'tror man forvalterne slår markedet, eller vil markedet vinde på den lange bane?'

Til sidst ser vi på, hvor stor en risiko man ønsker at løbe. Alle vil helst vil have det høje afkast – uden risiko. Det er der imidlertid ikke nogen pensionsselskaber, der kan tilbyde. Muligheden for afkast følges hånd i hånd med risikoen - men selskaberne gør, hvad de kan, for at minimere risikoen og maksimere afkastet.

Du kan følge disse tommelfingerregler:

  • Jo længere tid du har til pension, jo større risiko kan du tåle at tage.
  • Jo større din indbetaling er i forhold til din opsparing i dag, jo større risiko kan du tåle at tage.
  • Aktiernes afkast slår obligationernes på den lange bane.

Hertil skal dog siges, at man skal have hjertet og maven med, når man investerer. Det kan være svært at finde ud af, hvor risikovillig man egentlig er, men det er vigtigt at få det gjort. Der kommer større korrektioner undervejs, se f.eks. hvordan finanskrisen slog et hul på op til 40 procent i folks pensioner i 2008 på de høje risikoer – og året efter bidrog med stigninger i samme størrelsesorden. Sad man med en for høj risiko under finanskrisen, følte man formodentlig et stort ubehag ved at opleve, at pensionen på et øjeblik var en tredjedel mindre værd.

Alternativet er selvfølgelig at vælge en lavere risikoprofil, hvor udsvingene ikke er helt så store, og hvor afkastet tilsvarende heller ikke er så højt. Afkast og risiko hænger uløseligt sammen…

For at afdække lidt nærmere hvilken risiko du kan ligge i kan du tage vores test – klik på PensionsCoach http://pensionsselskabet.dk/hvad-tilbyder-vi/pension/investering.aspx                                                                                                                                 

Jeg har en traditionel opsparing….

En traditionel ordning er kendetegnet ved, at man har det, som man så smukt kalder en ”ydelsesgaranti”. Det betyder, at den dag man går på pension, er man sikret en pension af en vis størrelse. For mange svarer denne garanti til, at pengene er blevet forrentet med f.eks. 1,5 procent årligt i gennemsnit henover perioden. Fra start til slut kan man imidlertid godt opleve, at det faktiske afkast ligger lavere.

Med en traditionel ordning skal du vurdere, om du er tilfreds med det afkast der tilskrives din ordning. Afkastet er som udgangspunkt lavt, og forventningerne er, at det ikke kommer til at stige fremover – Du skal altså ikke forvente den store vækst på pensionen, til gengæld er du sikret mod at tabe penge. Du kan dog opleve, at værdien af din garanti bliver udhulet, hvis den rente du får, er lavere end den generelle prisudvikling i samfundet – altså inflationen.

Min umiddelbare tilgang til de traditionelle ordninger er, at de fleste bør få ryddet op i dem. Det kan godt være, at man er ”sikret ikke at tabe penge” – men hvis man ser på at det afkast, man ikke opnår, går man i hvert fald glip af muligheden for en højere pension. Se mere på http://pensionsbloggen.dk/garanti-er-og-pension-det-nogen-taenker-men-som-vi-ikke-siger-hojt/

Høje garantier

Nogle ordninger er oprettet på ”gammelt grundlag”, hvilket betyder, at man kan være sikret en ydelse beregnet med en gennemsnitlig forrentning på 4,5 % i perioden. Disse ordning anbefaler jeg som udgangspunkt, at man holder fast i – særligt, hvis man er tæt på pensionstidspunktet. Det er ikke længere muligt at oprette dem i dag, og 4,5 % er en fornuftig forrentning, hvis man holder det op mod markedet i dag og risikoen ved alternativet. Vi ser i dag, at nogle selskaber betaler kunderne for at ”slippe ud af garantierne”, så tjek med dit pensionsselskab eller din rådgiver, hvad der er gældende for dig – for måske er der her noget at hente for dig.